Nghị quyết 28/NQ-HĐND
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. (Đăng từ Công báo số 75 + 76 đến số 79 + 80)
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội 
CQBH:  Hội đồng nhân dân thành phố 
Ngày ban hành: 07-12-2018
Có hiệu lực từ: 07-12-2018
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 75 + 76 ngày 22-12-2018
(từ trang 02 đến trang 83)
Số 77 + 78 ngày 22-12-2018
(từ trang 02 đến trang 83)
Số 79 + 80 ngày 22-12-2018
(từ trang 02 đến trang 83)
Tổng số trang: 82 trang
Trang đầu | Trang trước | Trang 2 | Trang sau | Trang cuối
26,177,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner