Chỉ thị 07/2011/CT-UBND
Trích yếu: về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tổ chức, quản lý đơn vị, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện kỷ cương pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 
Ngày ban hành: 28-07-2011
Có hiệu lực từ: 04-08-2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 43 + 44 ngày 10-08-2011
(từ trang 44 đến trang 46)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
28,937,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner