Quyết định 1364/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc công bố 18 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động - vệ sinh lao động, Lao động - tiền lương - tiền công, Phòng chống tệ nạn xã hội, Giáo dục nghề nghiệp và Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Đăng từ Công báo số 39 + 40 đến số 41 + 42)
Lĩnh vực:  Hành chính 
CQBH:  Ủy ban nhân dân thành phố 
Ngày ban hành: 24-05-2017
Có hiệu lực từ: 24-05-2017
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 39 + 40 ngày 24-05-2017
(từ trang 02 đến trang 91)
Số 41 + 42 ngày 24-05-2017
(từ trang 27 đến trang 76)
Tổng số trang: 90 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
15,711,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner