Quyết định 1906/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng từ Công báo số 67 + 68 đến số 73 + 74).
Lĩnh vực:  Hành chính 
CQBH:  Ủy ban nhân dân thành phố 
Ngày ban hành: 26-07-2017
Có hiệu lực từ: 26-07-2017
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 67 + 68 ngày 02-08-2017
(từ trang 02 đến trang 103)
Số 69 + 70 ngày 02-08-2017
(từ trang 02 đến trang 95)
Số 71 + 72 ngày 02-08-2017
(từ trang 02 đến trang 83)
Số 73 + 74 ngày 02-08-2017
(từ trang 02 đến trang 79)
Tổng số trang: 102 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
15,661,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner