Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2019 Ngày 18 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
08-03-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý. 03
11-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-03-2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 49
07-03-2019 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sao vàng Tây Đô để đầu tư xây dựng dự án Mở rộng khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 62
07-03-2019 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh quản lý tại Khu dân cư lô số 49, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý. 66
07-03-2019 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ô Môn. 69