Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2019 Ngày 15 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-05-2019 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều. 02
06-05-2019 Quyết định số 1074/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 09
06-05-2019 Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 12
07-05-2019 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 22
10-05-2019 Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 31
13-05-2019 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Thới An sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Thới An, quận Ô Môn. 71
03-05-2019 Kế hoạch số 79/KH-UBND phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 76