Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2020 Ngày 06 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-01-2020 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 02
21-01-2020 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cờ Đỏ. 86
20-01-2020 Kế hoạch số 10/KH-UBND triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ. 95
04-02-2020 Kế hoạch số 16/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. 101