"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015.
08-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).
08-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định và sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí.
08-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục 1 của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
08-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 06 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua.
08-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện.
08-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
08-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
08-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020.
08-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
19-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về đối tượng đầu tư và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
19-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012.
19-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí.
19-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,282,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner