"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc vận động xã hội hóa trong đầu tư phát triển giao thông đường bộ trên địa bàn quận Cái Răng, giai đoạn 2012-2014.
14-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc vận động xã hội hóa đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thanh niên giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn quận Cái Răng.
13-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011.
13-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc chủ trương xây dựng nếp sống Văn hóa - Văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2016 và định hướng đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,245,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner