"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
26-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện.
26-04-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
26-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện.
25-02-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,269,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner