"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 38 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ.
27-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012.
04-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.
03-11-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với ôtô, môtô, phương tiện thủy nội địa và động cơ để áp dụng tính lệ phí trước bạ.
17-10-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và sử dụng lòng đường để đậu xe trên địa bàn quận Ninh Kiều.
12-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
28-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012.
09-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.
09-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố”.
08-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
08-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
31-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
26-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại.
15-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-06-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
23-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.
19-05-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.
13-05-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,282,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner