"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 91 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận.
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
21-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2008 quận Cái Răng.
21-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính quận Cái Răng.
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Ninh Kiều.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính quận Ninh Kiều.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 trung tâm thị trấn Thạnh An.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của huyện Thốt Nốt.
21-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2008 cho các xã, thị trấn.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,257,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner