"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố Cần Thơ.
07-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ.
07-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
07-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008.
07-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.
07-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ.
07-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
07-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010.
07-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.
07-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
07-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ.
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.
04-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007.
04-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
04-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007.
04-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí.
04-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị.
04-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.
04-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner