"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy.
16-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập và đổi tên mới khu vực thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
02-07-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Thủy.
18-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
29-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy.
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục quận Bình Thủy.
23-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner