"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
18-09-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Ninh Kiều.
06-09-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Ninh Kiều.
28-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007.
23-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v Quy định các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
18-07-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ quận Ninh Kiều.
13-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND quận thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
08-05-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ninh Kiều và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường.
13-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007.
19-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007.
02-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành quy chế làm việc của UBND quận Ninh Kiều.
02-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,242,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner