"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận.
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007.
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn.
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ kinh phí công trình năm 2006 và bổ sung kinh phí chi ngân sách quận đợt 1 năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,242,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner