"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thu - chi ngân sách năm 2007.
19-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và đặt tên trục đường chính trung tâm hành chính huyện Phong Điền.
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007.
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006.
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,257,753 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner