"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 66 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về hoạt động quản lý khai thác, vận chuyển thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-12-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-12-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007 - 2011).
21-12-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-12-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
21-12-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định kết quả đấu thầu.
21-12-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.
18-12-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
14-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ.
14-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ.
10-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp biển số nhà.
10-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
04-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-11-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
22-11-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố.
14-11-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ.
14-11-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 từ cơ quan quản lý nhà nước thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
22-10-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác phối hợp trong việc phòng chống tội phạm trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
16-10-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-09-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v triển khai, thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner