"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 trung tâm thị trấn Thạnh An.
21-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2008 cho các xã, thị trấn.
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp giao thông năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển, chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển, chi nguồn sự nghiệp môi trường năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2008.
09-11-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính chia tách xã Thạnh Thắng thành lập xã Thạnh Lợi; điều chỉnh địa giới xã Trung Hưng, xã Thạnh Lộc; tiếp nhận xã Vĩnh Bình từ huyện Thốt Nốt; giao 02 xã Thạnh Phú và Trung Hưng về huyện Cờ Đỏ.
09-11-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
12-06-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
12-06-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006.
12-06-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thông qua Đề án chia tách địa giới hành chính xã Thạnh An, thành lập mới xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
12-06-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
12-06-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn kiến thiết thị chính năm 2007 của Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh sang nguồn sự nghiệp môi trường năm 2007.
12-06-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thống nhất đầu tư trả chậm các công trình trạm Y tế, trụ sở Công an và Xã đội các xã, thị trấn.
12-06-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 2 xã Thạnh Mỹ, Thạnh Quới và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho thị trấn Vĩnh Thạnh.
12-06-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner