"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 26 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều.
19-12-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi thành phố Cần Thơ.
30-11-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
23-11-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
13-11-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận Ninh Kiều.
20-10-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
13-10-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
06-10-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
28-08-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-08-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị và tham dự hội, họp.
21-08-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.
16-08-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ v/v thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004.
16-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc hưởng ứng thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm 2006.
04-08-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
01-08-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tăng cường công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
10-07-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2006.
08-06-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009.
09-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
05-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
12-04-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner