"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
13-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của thành phố Cần Thơ.
13-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự và số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực.
13-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của thành phố Cần Thơ.
13-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ.
13-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo.
13-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
13-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
13-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007.
13-12-2006 Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
13-12-2006 Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh.
22-09-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ.
21-07-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án huy động vốn xây dựng cơ bản năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
21-07-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh công lập, mạng lưới y tế dự phòng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010.
21-07-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 của thành phố Cần Thơ.
21-07-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,690 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner