"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007.
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Cái Răng.
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường.
20-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng năm 2007 và những năm tiếp theo của quận Cái Răng.
20-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo.
29-06-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2006.
29-06-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005.
29-06-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,201 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner