"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều.
13-11-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận Ninh Kiều.
20-10-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.
06-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
07-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư và quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng cơ bản trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,257,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner