"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007.
31-07-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Ô Môn.
08-05-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Ô Môn năm 2006.
03-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2006.
19-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v chấn chỉnh mối quan hệ làm việc, tổ chức hội nghị, thông tin báo cáo, soạn thảo văn bản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,257,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner