"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn; khoán kinh phí cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v vận động nhân dân đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2007 sang nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2007.
09-06-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 06 tháng đầu năm 2006 Và phương hướng nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 06 tháng cuối năm 2006.
09-06-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005.
09-06-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc công nhận Đô thị loại 5 (năm) để thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh.
09-06-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chuyển khu đất Bệnh viện khu vực Kênh B để xây dựng khu Thương mại dịch vụ và xây dựng mới trạm Y tế thị trấn Thạnh An.
09-06-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2006 - 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner