"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2022           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 39 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2022 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-12-2022 Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-11-2022 Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
16-11-2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
04-11-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.
02-11-2022 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
17-10-2022 Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.
07-10-2022 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.
06-10-2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.
04-10-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-09-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
13-09-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.
08-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
29-08-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
26-08-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
17-08-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.
11-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Cần Thơ lập thành tích tại các đại hội, giải thể thao các cấp.
09-08-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.
05-08-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,267,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner