"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 91 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số : 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều.
24-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều.
24-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ đến năm 2015 của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2009 về việc phân loại đơn vị hành chính phường Thới Long và phường Long Hưng thuộc quận Ô Môn.
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về dự toán ngân sách quận và phân bổ thu chi ngân sách năm 2010 quận Bình Thủy.
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2009 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ 2009 - 2015 của quận Bình Thủy.
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định chi bổ sung ngân sách quận năm 2009.
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2015 của quận Thốt Nốt.
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng đất năm 2010 của quận Thốt Nốt.
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu ngân sách năm 2010.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner