"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 122 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-12-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
29-12-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.
15-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.
08-12-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.
30-11-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
27-11-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18-11-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.
11-11-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công Thương huyện Phong Điền.
11-11-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.
10-11-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về liên kết các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu.
09-11-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
09-11-2009 Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc quận Ninh Kiều cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.
30-10-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn.
23-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ô Môn.
21-10-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn.
20-10-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
20-10-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố.
19-10-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner