"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế.
09-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.
09-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thực hiện.
09-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể cấp xã.
26-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
26-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.
26-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các quận, huyện do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
26-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự phòng ngân sách năm 2009 cho quận, huyện.
26-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
26-06-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ô tô và phí xây dựng.
26-06-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-06-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-06-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner