"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc không xả rác ra đường và nơi công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
09-06-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự.
08-06-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009.
05-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Ninh Kiều.
22-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều.
02-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều.
15-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2009 trên địa bàn quận Ninh Kiều.
15-01-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
08-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner