"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
08-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
08-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008.
08-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
08-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Trường Long thành lập xã Trường Long và Trường Long A (thay cho xã Trường Long và Trường Phú theo đề án trước đây).
08-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner