"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai.
26-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner