"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu ngân sách năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
18-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch chi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
14-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.
14-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008.
14-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
14-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao dự toán bổ sung mục tiêu năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và mua sắm trang thiết bị phục vụ an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Công an huyện, từ nguồn tiết kiệm 10% thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm 2008.
14-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ Quốc phòng, an ninh năm 2009 cho các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
05-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Vĩnh Thạnh; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Thạnh Thắng, Thạnh Lộc và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Vĩnh Bình, Thạnh Lợi.
05-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh phân bổ dự toán Thu - Chi Ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2009 cho các xã, thị trấn.
05-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2009 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chính sách an sinh xã hội.
05-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh năm 2009.
05-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,322,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner