"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, chung cư và nhà trọ.
07-07-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
07-07-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
21-03-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Ô Môn.
17-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner