"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 27 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, chung cư và nhà trọ.
29-12-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.
26-12-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) (Đăng từ Công báo số 01 + 02 đến số 03 + 04).
03-12-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
03-12-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước.
24-11-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ.
24-11-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-11-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
14-11-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
13-11-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
10-11-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên.
03-11-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-10-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
22-10-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương.
21-10-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành “Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật rong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ”.
14-10-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, mức phụ cấp, tiền công đối với nhân viên thú y và nhân viên bảo vệ thực vật ở xã, phường, thị trấn.
23-09-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại.
05-09-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ đầu tư.
15-08-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.
07-07-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner