"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2023           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 5 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2023:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
11-07-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
11-07-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên, đổi tên đường.
11-07-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.
17-03-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,296,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner