"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 45 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
26-12-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
22-12-2008 Chỉ thị số : 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
19-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
09-12-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
01-12-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
19-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
17-11-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
11-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
10-11-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
10-11-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
31-10-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
31-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải trên địa bàn quận Ô Môn.
29-10-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.
23-09-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đợt II năm 2008.
22-09-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-08-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.
26-08-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
15-08-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc hưởng ứng thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm 2008.
03-07-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý nuôi thủy sản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner