"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng.
15-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn quận Cái Răng.
27-11-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn quận Cái Răng.
29-10-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.
01-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner