"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2008, điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện cuối năm 2008 và dự toán thu, chi năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc quy định mức khen thưởng cho tập thể có thành tích trong công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách và xây dựng giao thông nông thôn.
03-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2008.
03-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
03-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
03-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner