"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2008 Chỉ thị số : 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
18-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều.
18-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều.
12-12-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều.
30-09-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều.
10-09-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc ban hành Quy chế trồng và chăm sóc cây xanh cho hộ tiểu thương, học sinh và người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
03-09-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
28-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Ninh Kiều.
14-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước quận Ninh Kiều.
24-07-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
17-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
17-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành quy chế làm việc của UBND quận Ninh Kiều.
11-06-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2008.
16-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2008 quận Ninh Kiều.
17-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của UBND TP Cần Thơ.
04-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về công tác thi đua khen thưởng năm 2008.
30-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Ninh Kiều.
10-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner