"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
31-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải trên địa bàn quận Ô Môn.
19-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc chấn chỉnh lề lối làm việc đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner