"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
01-12-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
10-11-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
13-10-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phong Điền.
22-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền.
25-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
08-05-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008.
28-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
18-03-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế xét công nhận “hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương” trên địa bàn huyện Phong Điền.
19-02-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện một số mặt công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2008.
19-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về công tác thi đua khen thưởng năm 2008.
19-02-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Phong Điền.
13-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền.
04-02-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008.
01-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008.
30-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.
03-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner