"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của huyện Thốt Nốt.
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007.
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết toán ngân sách huyện năm 2007.
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của huyện Thốt Nốt.
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất năm 2008.
03-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner