"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn.
12-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
12-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009.
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007.
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung.
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn bổ sung chi lương và hoạt động phí của Trạm Thủy lợi năm 2008.
10-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,238,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner