"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
21-11-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện.
21-11-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
21-11-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Vĩnh Thạnh.
19-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
05-08-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
17-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,318,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner