"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 29 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.
09-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.
09-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
09-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương.
09-09-2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
09-09-2016 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
09-09-2016 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
09-09-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
22-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực.
22-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
22-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
22-07-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
22-07-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố Cần Thơ”.
22-07-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner