"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 30 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.
07-12-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
07-12-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.
07-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
07-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
19-11-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
08-11-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
08-11-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.
14-08-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số điểm Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
08-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua, khen thưởng.
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý.
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 - 2019.
11-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021.
11-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.
06-07-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
06-07-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
04-07-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
03-07-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,253,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner