"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 quận Cái Răng.
18-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010.
18-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách quận Cái Răng.
18-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 quận Cái Răng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner