"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Ô Môn.
30-09-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh quận Ô Môn.
25-08-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy định về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và mời đại biểu tham dự.
15-07-2010 Chỉ thị số : 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa ứng dụng công nghệ thông tin” ở quận và mô hình “một cửa liên thông” ở 4 phường.
19-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc ban hành mức giá khởi điểm đấu thầu, chỉ định thầu thu phí năm 2010, trên địa bàn quận Ô Môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,242,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner