"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 55 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng dân quân tự vệ thường trực cấp huyện, cấp xã và chế độ chính sách áp dụng cho một số đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.
24-12-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-12-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.
07-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
06-12-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi.
06-12-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp thành phố”.
29-11-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
26-11-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ.
24-11-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
23-11-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô.
20-10-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
07-10-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
17-09-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.
30-08-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
30-08-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
23-08-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
10-08-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi điểm 2, khoản 5, mục B Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dan thành phố Cần Thơ về chế độ chi hành chính sự nghiệp.
10-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
06-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner